კეთილდღეობის ეკონომიკა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Welfare economic

კეთილდღეობის ეკონომიკა არის სწავლება, თუ როგორ მოქმედებს რესურსებისა და საქონლის განაწილება სოციალურ კეთილდღეობაზე. ეს ეხება უშუალოდ ეკონომიკური ეფექტურობისა და შემოსავლის განაწილების შესწავლას, ასევე , თუ როგორ მოქმედებს ეს ორი ფაქტორი ეკონომიკაში ხალხის კეთილდღეობაზე.

წყარო: https://www.investopedia.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.