კარტელი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Cartel

მწარმოებელთა ჯგუფი, რომლის წევრებიც ერთთმანეთთან ათანხმებენ პროდუქციის გამოშვების მოცულობას და ფასს.

წყარო:  ე.ხარაიშვილი; ი.გაგნიძე; მ.ჩავლეიშვილი; მ.ნაცვალაძე; ი.ნაცვლიშვილი. 2014 „მიკროეკონომიკა”, გამომცემლობა „უნივერსალი”.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.