ინტერესთა კონფლიქტი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Conflict of Interest

 სიტუაცია, რომლის დროსაც ინდივიდი დგება არჩევნის გაკეთების წინაშე თავის ფუნქციონალურ მოთხოვნებსა და პირად ინტერესებს შორის.

წყარო: Global Sustainability Standards Board (2020), “GRI STANDARDS GLOSSARY”, https://www.globalreporting.org/standards/media/2594/gri-standard-glossary-2020.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.