იმპორტი

« Back to Glossary Index

ინგ. Import

უცხო ქვეყნიდან საქონლის, ფართო მოხმარების ნივთების, მუშათა და ა.შ შემოტანა გამოყენების, გაყიდვის, გადამუშავების, რეექსპორტის ან მომსახურებისთვის.

წყარო: https://www.dictionary.com/browse/import

« ლექსიკონში დაბრუნება

მერი თინიკაშვილი

მერი თინიკაშვილი

მერი თინიკაშვილმა 2021 წლის ივლისში დაამთავრა ბუდაპეშტის კორვინუსის უნივერსიტეტის რეგიონალური და გარემოს ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა. ბაკალავრის საფეხურზე კი სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულებაზე. მერის ინტერესის სფეროა გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.