ვერტიკალური ტყე

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Vertical forest

საცხოვრებელი კორპუსის მდგრადი მოდელი/კონცეფცია, რომლის მიზანია დიდი ურბანული დასახლებების გატყიანება, გარემოსა და ურბანული ბიომრავალფეროვნების რეგენერაცია ქალაქის ტერიტორიის გაფართოების გარეშე. 

წყარო: https://urbannext.net/vertical-forest/

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.