ეროზია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: erosion

ნიადაგის ზედა ფენების ნგრევა და ჩამორეცხვა ქარის, წვიმის ან გამდინარე წყლების ზემოქმედებით. 

წყარო: https://www.ca-ilg.org/sites/main/files/file-attachments/2010_-_landuseglossary.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.