ემიგრაცია

« Back to Glossary Index

ინგ. Emigration

საერთაშორისო მიგრაციის ფორმა, რომლის დროსაც მოქალაქე ტოვებს საკუთარი ქვეყნის სახელმწიფო საზღვრებს და გადადის სხვა ქვეყანაში მუდმივად ან დროებით საცხოვრებლად. ასეთ მოქალაქეს ეწოდება ემიგრანტი.

წყარო: მიგრაციის სახელმძღვანელო

« ლექსიკონში დაბრუნება

მერი თინიკაშვილი

მერი თინიკაშვილი

მერი თინიკაშვილმა 2021 წლის ივლისში დაამთავრა ბუდაპეშტის კორვინუსის უნივერსიტეტის რეგიონალური და გარემოს ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა. ბაკალავრის საფეხურზე კი სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულებაზე. მერის ინტერესის სფეროა გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.