ეკონომიკური რესურსი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Economic capital

ყველა ბუნებრივი, ადამიანური და ადამიანის მიერ წარმოებული რესურსი, რომელიც  გამოიყენება საქონლისა და მომსახურების წარმოებისათვის.

რესურსების უმარტივეს კლასიფიკაციას ასეთი სახე აქვს:

1. მატერიალური რესურსები – მიწა ანუ სანედლეულო მასალები და კაპიტალი;

2. ადამიანური რესურსები – შრომა და ბიზნესის წარმოების უნარი.

წყარო: http://www.nplg.gov.ge

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.