ეკონომიკური მოდელი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Economic Model

ეკონომიკური პროცესების ან მოვლენების ფორმალური აღწერა, რომლის სტრუქტურა განისაზღვრება როგორც მისი ობიექტური ნიშან-თვისებებით, ისე კვლევის სუბიექტურ-მიზნობრივი ხასიათით.

წყარო: ე.ხარაიშვილი; ი.გაგნიძე; მ.ჩავლეიშვილი; მ.ნაცვალაძე; ი.ნაცვლიშვილი. 2014 „მიკროეკონომიკა”, გამომცემლობა „უნივერსალი“.

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.