ეკოლოგიური ნაკვალევი

« Back to Glossary Index

Ecological footprint

ადამიანის ან ადამიანთა ჯგუფის ბუნებრივ რესურსებზე მოთხოვნის საზომი. იგი ყველაზე ფართოდგამოყენებადი საზომია, რომელიც ასახავს ადამიანის გავლენას გარემოზე.

წყარო: https://www.britannica.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

მერი თინიკაშვილი

მერი თინიკაშვილი

მერი თინიკაშვილმა 2021 წლის ივლისში დაამთავრა ბუდაპეშტის კორვინუსის უნივერსიტეტის რეგიონალური და გარემოს ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა. ბაკალავრის საფეხურზე კი სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულებაზე. მერის ინტერესის სფეროა გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.