დეპონირება

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Deposition

შენახვა, დაგროვება. პროცესი, რომლის დროსაც ქარის, წყლის ან ყინულის მეშვეობით გადაადგილდება/ჩამოირეცხება და ერთ ადგილას გროვდება დანალექი ქანები.

წყარო: https://www.geolsoc.org.uk/ks3/gsl/education/resources/rockcycle/page3463.html

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.