დემოგრაფიული დივიდენდი

« Back to Glossary Index

ინგ. Demographic Dividend

ქვეყნის ეკონომიკური ზრდა, რომელიც ქვეყნის მოსახლეობის ასაკობრივი სტრუქტურის ცვლილების შედეგია. ასაკობრივი სტრუქტურის ცვლილება, როგორც წესი, გამოწვეულია ნაყოფიერების და სიკვდილიანობის მაჩვენებლების შემცირებით.

წყარო: https://www.investopedia.com/

« ლექსიკონში დაბრუნება

მერი თინიკაშვილი

მერი თინიკაშვილი

მერი თინიკაშვილმა 2021 წლის ივლისში დაამთავრა ბუდაპეშტის კორვინუსის უნივერსიტეტის რეგიონალური და გარემოს ეკონომიკის სამაგისტრო პროგრამა. ბაკალავრის საფეხურზე კი სწავლობდა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში საზოგადოებრივი გეოგრაფიის მიმართულებაზე. მერის ინტერესის სფეროა გარემოს დაცვა და მდგრადი განვითარება.