დაწვა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Incineration

მაღალ ტემპერატურაზე ნარჩენების კონტროლირებადი წვა.

შენიშვნა: ნარჩენების დაწვა შეიძლება განხორციელდეს ენერგიის აღდგენით ან მის გარეშე. წვის პროცესში ენერგიის აღდგენას ნარჩენის ენერგიად გარდაქმნასაც ეძახიან. ნარჩენების ანგარიშგების კონტექსტში, ენერგიის აღდგენადი წვა დაკავშირებულია ნარჩენების განკარგვის ოპერაციებთან.

წყარო: The United Nations (UN), Glossary of Environment Statistics, Studies in  Methods, Series F, No. 67, 1997. 

https://www.globalreporting.org/standards/media/2594/gri-standard-glossary-2020.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.