გლობალური დათბობა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: global warming

დედამიწის ზედაპირთან ატმოსფეროს ყველაზე დაბალ ფენაში დაფიქსირებული საშუალო ტემპერატურის ზრდა. ფართო გაგებით გულისხმობს დათბობას, რომელიც ადამიანის საქმიანობის გამო სათბურის აირების გაფრქვევის შედეგადაა გამოწვეული. გლობალური დათბობა კლიმატის ცვლილების სახეობაა, მას შეუძლია გამოიწვიოს სხვა ცვლილებებიც, როგორიცაა ნალექების ფორმის და სიხშირის ცვლილება.

წყარო: https://www.globalchange.gov

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.