გარემოსდაცვითი აქტივიზმი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Environmental activism

გულისხმობს სხვადასხვა ჯგუფისა და ინდივიდუალური ორგანიზაციების გაერთიანებას, რომლებიც მუშაობენ სოციალურ, სამეცნიერო, პოლიტიკურ და კონსერვაციულ სფეროებში და თანამშრომლობენ როგორც გარემოსდაცვითი პრობლემების მოსაგვარებლად, ისე საარსებო გარემოს გასუმჯობესებლად. 

წყარო : https://www.conserve-energy-future.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.