განახლებადი ენერგია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: renewable energy

ენერგია, რომელიც ისეთი განახლებადი (ბუნებრივად აღდგენადი) ბუნებრივი რესურსებიდან  მიიღება, როგორიცაა მზის გამოსხივება, ქარი, წვიმა, ზღვის მიქცევა-მოქცევა და გეოთერმული სითბო.

წყარო: http://www.trentglobal.edu.sg

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.