ბუნებრივი კატასტროფები

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Catastrophic weather events

ისეთი ბუნებრივი სტიქიური მოვლენები, რომლებმაც შეიძლება გამოიწვიოს მსხვერპლი, ქონებისა და სოციალური გარემოს დაზიანება.

თავის მხრივ, ბუნების სტიქიური მოვლენები თავიანთი წარმოშობის მიხედვით სხვადახვა სახისაა:

გეოფიზიკური სტიქიური მოვლენები – მიწისძვრა, ცუნამი, ვულკანური ამოფრქვევა, მეწყერი, ღვარცოფი, კლდეზვავი, ზვავი, ზედაპირის ჩამოშლა;

ჰიდროლოგიური სტიქიური მოვლენები – წყალდიდობა, ზვირთცემა, უხვი ნალექის შედეგად გამოწვეული მეწყრული პროცესები;

მეტეოროლოგიური სტიქიური მოვლენები – ძლიერი ქარი და წვიმა, ტროპიკული შტორმი, ექსტრემალური ტემპერატურები, სეტყვა, ნისლი;

კლიმატოლოგიური სტიქიური მოვლენები – გვალვა, გაუდაბნოება, ტყის ხანძრები, მყინვარული ტბის ნაპირებიდან გადმოსვლა;

ბიოლოგიური სტიქიური მოვლენები – ეპიდემია/პანდემია, ცხოველთა მასობრივი ამოწყვეტა (მაგალითად ტყის ხანძრების შედეგად), მწერებით დაინფიცირება და ა.შ.;

კოსმოსური წარმოშობის კატასტროფები – კოსმოსური ამინდი, დიდი ზომის მეტეორიტების ჩამოვარდნა და ა.შ.

სტიქიური მოვლენები შესაძლოა განსხვავდებოდნენ სიძლიერის, სიხშირის, ხანგრძლივობის, მოცული ფართობის, სიჩქარის, განვითარების მასშტაბის და დროში ცვალებადობის მიხედვით.

წყარო: https://www.sciencedirect.com

კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული კატასტროფების რისკის შემცირება; გზამკვლევი სკოლებისთვის; თბილისი 2020

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.