ბუნებრივი კაპიტალი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Natural capital

განახლებადი და არაგანახლებადი რესურსების მარაგი (მაგ. მცენარეები, ცხოველები, ჰაერი, წყალი, ნიადაგები, მინერალები), რომლებიც გაერთიანებულია და სარგებელს მოაქვს ხალხისთვის.

წყარო: https://www.ceguide.org/Glossary

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.