ბიორემედაცია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: bioremediation
დაბინძურებული უბნების გაწმენდა ცოცხალი ორგანიზმების, უპირატესად მიკროორგანიზმების გამოყენებით. იგივეა, რაც ბიოაღდგენა.

წყარო: https://bio.dict.ge/ka/word/53961/bioremediation/

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.