ბიომი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: biome
ცოცხალ ორგანიზმთა, განსაკუთრებით მცენარეულობის დომინანტური ტიპი ვრცელ ტერიტორიაზე (ერთგვაროვანი კლიმატური პირობებით შექმნილ ეკოსისტემაში – სავანა, ტუნდრა, ტროპიკული ტყე და ა.შ.).

წყარო: https://bio.dict.ge/ka/word/53947/biome/

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.