ბიომიმიკრია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Biomimicry
ტექნოლოგიური მოწყობილობის შექმნა გარემოსთან შესაბამისობის დაცვით. ბიოლოგიური პრინციპების მიხედვით. იგივეა, რაც ბიომიმეტიკა.

წყარო: https://techdict.ge/ka/word/biomimetics/

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.