ბიომასა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Biomass

ცოცხალი ორგანიზმების – მცერნარეების, ცხოველებისა და მიკროორგანიზმების  მასა,  რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნეს როგორც ენერგიის წყარო ან სამრეწველო პროდუქცია. ბიომასა გამორიცხავს ორგანულ მასალას, რომელიც გარდაიქმნა გეოლოგიური პროცესებით (როგორიცაა, ნახშირი და ნავთობი). ბიოქიმიური პერსპქტივით ბიომასა არის ცელულოზის, ლიგნინის, შაქრის, ცხიმისა და პროტეინის მასა.

წყარო: http://www.trentglobal.edu.sg/wp-content/uploads/2016/09/RICS-Sustainability-Glossary-June-2010.pdf

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.