არაგანახლებადი რესურსები

« Back to Glossary Index

ინგლ.: non-renewable resources

ბუნებრივი რესურსი, რომლის აღდგენა ან განახლება სრულად და ხარისხის დაკარგვის გარეშე შეუძლებელია. მაგალითად, სასარგებლო წიაღისეული და საწვავი.

წყარო: http://www.trentglobal.edu.sg

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.