აზოტის ქვეჟანგი

« Back to Glossary Index

ინგლ.: n2o – nitrous oxide

მნიშვნელობით მესამე სათბურის აირი. იგი გამოიყოფა სამეურნეო და სამრეწველო საქმიანობების დროს, წიაღისეული საწვავისა და მყარი ნარჩენების წვისა და ჩანდინარე წყლების გაწმენდის დროს.

წყარო: https://www.epa.gov

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.