აგრომეტყევეობა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: agroforestry

ეკოლოგიურად დაფუძნებული მეურნეობის სისტემა, რომელშიც ხეების ინტეგრაციის გზით მიწის მომხმარებლებისთვის იზრდება სოციალური და ეკოლოგიური სარგებელი.

წყარო: www.appropedia.org/Glossary_of_sustainability_terms

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.