აგლომერაცია

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Agglomeration

მსხვილი ქალაქის გაფართოებისას წარმოქმნილი ტერიტორიული ერთეული, რომლის შემადგენლობაში შედის მინიმუმ ერთი მსხვილი ქალაქი, სასოფლო დასახლებები, რამდენიმე საშუალო და პატარა ქალაქი.

წყარო: გ.გოგსაძე , მოსახლეობის გეოგრაფია (სახელმძ  ღვანელო, მე-2 გამოცემა)

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.