მუნიციპალური მყარი ნარჩენები

« Back to Glossary Index

ინგლ.: Municipal Solid Waste – MSW

ნარჩენები, რომლებიც წარმოიქმნება საყოფაცხოვრებო პირობებში, სკოლების, საავადმყოფოებისა და ბიზნესის მიერ მოცემულ ქალაქში ან რეგიონში.

წყარო: https://www.ceguide.org/Glossary

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.