გარემოსდაცვითი, სოციალური და კორპორატიული მმართველობა

« Back to Glossary Index

ინგლ.: ESG – Environmental, social, and corporate governance

წარმოადგენს სამ ძირითად კრიტერიუმს კომპანიაში ან ბიზნესში ინვესტიციის მდგრადობისა და სოციალური გავლენის გასაზომად. ეს სტანდარტები ხელს უწყობს კომპანიების სამომავლო ფინანსური შედეგების უკეთ განსაზღვრას. 

წყარო: https://www.gobyinc.com

« ლექსიკონში დაბრუნება

გვანცა ლომიძე

გვანცა ლომიძე

ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის ფაკულტეტის სტუდენტი.